O autorze
Magdalena Jabłońska - Starszy Menedżer w Zespole Innowacji i B+R PwC
Ekspert z ponad 11 letnim doświadczeniem zawodowym w doradztwie w realizacji innowacyjnych projektów przedsiębiorstw. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych w obszarze opracowania optymalnej ścieżki finansowania strategii biznesowej przy wsparciu środków publicznych oraz ulg podatkowych.

Zrealizowała projekty doradcze w obszarach: budowania strategii B+R, organizacji funkcji B+R+I, skutecznego zarządzania własnością intelektualną, budowania efektywnych procesów zarządzania projektami B+R i innowacjami. Doradza także w obszarze budowania modeli współpracy w ramach ekosystemu innowacji, opracowywania koncepcji modeli biznesowych w obszarze działalności akceleracyjnej. Wspiera przedsiębiorców w opracowywaniu modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć i strategii ich finansowania, w tym w oparciu o korporacyjny fundusz VC.

Dlaczego warto współpracować ze start-upami

Ogólne przekonanie jest takie, że start-upy i korporacje mówią różnymi językami. Trudno się z tym nie zgodzić, co więcej – należy to zaakceptować i nie próbować zmieniać. Bo to właśnie różnice w kulturach organizacyjnych, sposobie działania i podejściu do ryzyka są największą zaletą, z której każda strona może czerpać korzyści.

START-UPY I KORPORACJE - PERFECT MATCH?

Otwarta kultura ukierunkowana na współpracę z otoczeniem, w której funkcjonują start-upy, szybkość działania i zmienność w realizowanym modelu biznesowym, elastyczna struktura, pociąg do podejmowania dużego ryzyka i eksplorowania nowych rynków czy technologii – to wszystko dla korporacji może okazać się korzyścią ze współpracy. W start-upach świeże idee powstają i są testowane z dnia na dzień, szybka jest też reakcja na zmiany, czy adaptacja do nowych realiów technologicznych i biznesowych.

W korporacjach zmiany zachodzą dużo wolniej, dbają one bowiem o stabilny rozwój biznesu i bezpieczeństwo finansowe, co z kolei wiąże się z ociężałością procesowania i dużym zbiurokratyzowaniem. Świeże idee często nie mają szansy na wdrożone. Skoncentrowanie na biznesie podstawowym i utrzymaniu pozycji konkurencyjnej z kolei odbiera możliwość patrzenia do przodu i naokoło, w środowisko młodych firm, tj. w miejsca, gdzie zmiany zachodzą bardzo szybko.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Zwinność działania – w tradycyjnym podejściu korporacje, aby sprawdzić nowy model biznesowy, produkt czy technologię, muszą, poza przygotowaniem uzasadnienia biznesowego, oszacowania ryzyk, korzyści etc., alokować/nabyć zasoby ludzkie, finansowanie, infrastrukturę i to wszystko przy uwzględnieniu procedur korporacyjnych, a jak wiadomo to może trochę trwać. Współpracując ze start-upami korporacje mogą wykorzystać ich naturalne cechy i stosunkowo niewielkim kosztem i bez ryzykowania bezpieczeństwa finansowego korporacji przetestować, czy rozwinąć nowy pomysł.


Wolność i impet w działaniu – innowacyjna i otwarta kultura działania start-upów może mieć korzystny, orzeźwiający wpływ na kulturę innowacyjną korporacji. Świeże idee, entuzjazm, pełne zaangażowanie, przedsiębiorczość i podejście, że „nie ma rzeczy niemożliwych” jakie charakteryzują start-upowców, to cechy, które wpływają korzystnie na pracowników korporacji, przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Przenikanie się kultur jest korzystne dla obu stron, bo z kolei start-upy mogą się nauczyć, jak działać w dojrzałym biznesie, na dojrzałym rynku.

Dostęp do informacji i technologii – start-upy mogą być dla korporacji źródłem nowych pomysłów, czy ciekawym do obserwacji poligonem doświadczalnym do testowania nowych idei. Wiele firm traktuje start-upy jako jedno z kluczowych źródeł informacji o trendach, dające również dostęp do informacji o technologiach, które mogą zaburzyć funkcjonowanie rynku lub pokazać, gdzie pojawiają się nowe możliwości biznesowe.

DAWID I GOLIAT - FORMY KOOPERACJI

Korporacje muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, po co współpracować i gdzie jest największy obszar synergii z takiej współpracy. Po drugie trzeba ustalić, jak dotrzeć do najlepszych pomysłów i jak współpracować, w jakiej formie i z jakim zaangażowaniem korporacji, zarówno finansowym, jak i innym. Później zostaje ustalenie warunków i zasad współpracy – ważne jest, by nie rzucać się na główkę do pustego basenu, ale musimy pamiętać, że nie ma sensu podejmować współpracy, której obwarowania prawne zabijają sens i korzyści. Ważne dla dobrego funkcjonowania ekosystemu start-upowego i w efekcie do długofalowej korzystnej współpracy, jest odpowiednie zrozumienie celów kooperacji i traktowanie siebie nawzajem po partnersku, a nie w sposób wykorzystujący jedną, zazwyczaj słabszą stronę.


Poniżej przedstawiam kilka typów kooperacji, jakie są obserwowane w relacji korporacja-start-up:

• programy akceleracyjne dla start-upów – wiele korporacji międzynarodowych, ale też znane nam w Polsce telekomy oferowało lub oferuje start-upom programy akceleracyjne (dostępne przez otwarte systemy aplikacyjne na dedykowanych stronach korporacyjnych), które dają start-upom różnego rodzaju wsparcie w rozwoju biznesu a korporacjom dostęp do nowych pomysłów, z którymi mogą docelowo np. chcieć współpracować .

- Disney http://disneyaccelerator.com/
- Nike http://www.nikefuellab.com/
- Microsoft https://www.microsoftventures.com/locations/accelerators
- PepsiCo http://www.pepsico.eu/media/releases/pepsico-10.html
- SAP http://startupfocus.saphana.com/program-overview/
- Samsung http://samsungaccelerator.com/
- Volkswagen http://plugandplaytechcenter.com/programs/volkswagen-erl-technology-accelerator
- IBM http://www-05.ibm.com/il/gtu/alphazone.html
- Orange http://orangefab.pl
- T-mobile https://www.hubraum.com

• kooperacja przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, gdzie duża firma oferuje poza finansowaniem często również infrastrukturę, know-how oraz ludzi z doświadczeniem biznesowym, w efekcie dzieląc prawa do rezultatu prac B+R.

• joint-venture, czyli zarówno korporacja, jak i start-up, mają udziały we wspólnym, strategicznym przedsięwzięciu biznesowym, gdzie obie strony mają zbieżne cele biznesowe i wspólne przedsięwzięcie przyniesie obopólne korzyści.

• wejście udziałowe korporacji w start-up, bezpośrednio lub poprzez jednostkę korporacyjnego VC. Tu przykład modelu współpracy (media for revenue; media for equity, finansowanie early growth, oferowanego przez TVN Ventures): http://tvnventure.com/#/new-cooperation-page
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...